Wie Is Eleonoor?

Eleonoor is het prachtig dochtertje van Priscilla & Frederik. Zij is helaas op 8 juni 2018 ‘stil’ geboren.

Eleonoors’ ouders keken vol grote verwachting uit naar haar komst, maar zij bleven met een enorm groot verdriet achter.

Dankzij hun naaste omgeving konden zij de dagelijkse sleur, zoals naar de winkel gaan en koken, loslaten en kregen zij alle ruimte om het immens verdriet toe te laten en een plaats te geven.

Die warme, omringende zorg die Priscilla & Frederik door deze helse periode heeft geholpen was dan ook meteen de basis om iets te betekenen voor andere sterrenouders en ouders die hun pasgeboren kind verliezen.

Zo ontstond de vzw, Eleonoor. Een vzw die iets kan bieden waarmee deze ouders dezelfde zorg en warmte krijgen. Zo draagt Eleonoor haar steentje bij om het verlies een klein stukje draaglijker te maken.

Hoewel ieder afscheid anders is, is er toch één ding dat elke ouder met elkaar verbindt: de onvoorwaardelijke liefde voor hun zoon of dochter.